A Lector fordítóiroda több száz szakfordítóval vállalja professzionális szinten az angol, német, francia, olasz stb. nyelvű dokumentumok fordítását. De azt tudja, hogy az ő munkájuk, hivatásuk hogyan alakult ki az évszázadok során? Kétrészes ismeretterjesztő cikkünk első epizódjában a fordítás kialakulásáról, és a nyomtatás megjelenése előtti idők nyelvi sajátosságairól, fordítási módszereiről írunk.

Kr. e. 3. század körül

Egyiptomban 70 fordító lefordította a Tórát héberről görögre. A legenda szerint a 70 bölcset egy magányos szigetre vitték, és külön-külön szobába helyezték őket, hogy egyedül, zavartalanul dolgozhassanak. Ám 72 nappal később mégis teljesen egyforma mű került ki kezeik közül. Ezt a korai Tóra-fordítást nevezzük Septuagindának, azaz “hetvenes fordításnak”, utalva a 70 bölcsre.

Kr. u. 4. század

Kumáradzsíva kínai fordító, tudós és buddhista szerzetes: leginkább buddhista fordításairól híres, melyeket szanszkrit nyelvről fordított kínai nyelvre. Leghíresebb munkája a Gyémánt szútra, melyhez később számtalan szövegmagyarázatokat is készítettek.

Szent Jeromos, a könyvtárosok és fordítók védőszentje fordította először a Bibliát héberről latinra, melyet ma Vulgata néven ismerünk.

5. század

A középkorban szinte végig a latin volt a hivatalos nyelv. Eleinte csak nagyon kevés írást fordítottak le más nyelvekre.

9. század

Az angol nyelv felemelkedése: Nagy Alfréd vezetésével a latin klasszikusokat és filozófiai, vallási írásokat latinról angolra kezdték fordítani.

12-13. század

A modern spanyol nyelv alapjait a Toledói fordítóiskola fordítói segítségére hozták létre, akik spanyolra fordították a klasszikusokat.

14. század

John Wycliffe angol reformátor, teológus: először fordította le a Bibliát latinról angolra.

Geoffrey Chaucer író, költő és fordító: Boethius latin műveit, és A Rózsa románca című francia verset fordította angolra.

15. század

Pléthón bizánci filozófus: Firenzébe utazott, és a hatására döntött úgy a Cosimo dé Medici család, hogy létrehozza az Akadémiát, ahol a fordítók Platón írásait és más korabeli művet fordítottak latinra.

Ebben a korban az olvasók részéről is megnőtt az igény a stílusosabb, pontosabb filozófiai és vallási műfordításokra.

Sir Thomas Malory az ősi francia és angol források alapján megírta Artúr király és a kerekasztal lovagjainak a történeteit, melyeknek máig jelentős szerepük van a világirodalomban.

TUDTA? A Lector fordítóirodánál 15 év alatt már 125 114 380 karaktert fordítottunk le. Ha ebből könyvet írnánk, 35-ször lenne hosszabb, mint a Biblia.

 

Cikkünket rövidesen folytatjuk!

Forrás: https://speakt.com/the-history-of-translations/