Hangulatkép

Jogi fordítás • jogi szakfordítás

okleveles és anyanyelvi fordítók

kedvező ár • gyorsaság • garancia • tanúsítvány

Jogi fordítás

A Lector fordítóiroda a jogi dokumentumok minőségi szakfordítását kínálja ügyfeleinek az összes gyakori nyelven (angol, német, francia, spanyol, olasz, stb.). Már több mint egy évtizede a jogi fordítások specialistájaként évente több ezer jogi szakfordítást végzünk vállalati ügyfeleink részére. Magyarországi és külföldi partnereink dokumentumait biztonságban, titoktartási megállapodás mellett kezeljük.

Kérjen fordítási árajánlatot

karakter
school Created with Sketch.

15+ év
tapasztalat

person_add Created with Sketch.

13 074
ügyfél

x Created with Sketch.

124 576 072
lefordított karakter

folder Created with Sketch.

84 311
dokumentum

sim_card Created with Sketch.

60 419 406
kbyte adat

Miért válassza a Lector fordítóirodát, ha professzionális jogi fordításra van szüksége?

Fordítóink jogi szakfordítói végzettséggel és oklevéllel rendelkeznek, közülük sokan maguk is jogász végzettségűek, akik a szaknyelv mélyreható ismeretével, több éves tapasztalattal készítik el a fordításokat. A jogi fordítások rendkívüli pontosságot, precizitást és körültekintést követelnek meg a fordítóktól, az ilyen dokumentumoknál minden egyes szó és kifejezés kiemelt jelentőséggel bír, amelyre mindig nagy figyelmet fordítunk. Szükség esetén tükör fordítást, bekezdések, szerződési pontok párhuzamos fordítását vagy akár több nyelvű jogi anyagok azonos dokumentumba illesztését is elvégezzük. A jogi szakszövegekben található átfedéseket, ismétlődéseket munkatársaink azonosítják és természetesen figyelembe veszik az árajánlat készítésekor.

A hét minden napján, a nap 24 órájában, rövid határidővel kínálunk jogi szakfordítási szolgáltatást kedvező áron. Jogi szakfordítást 40 nyelven igényelhet nálunk, a Lector fordítóirodától.

Kérjen fordítási ajánlatot most!

Jogi dokumentumok fordítása

Szerződések, cégkivonatok, munkaköri leírások

Professzionális és gyors szolgáltatást biztosítunk, ha szerződések fordítására van szüksége. Többek között az alábbi szerződéstípusok fordításában tudunk segíteni: megbízási, adásvételi, munka, társasági, szállítói, stb.

Jogszabályok, törvénytervezetek, határozatok

Jogi területen jártas, releváns szakmai ismerettel rendelkező szakfordítóink gondoskodnak hivatalos iratok (okmányok) legpontosabb fordításáról. Nagy tapasztalattal rendelkezünk bírósági végzések, határozatok, pályázati anyagok fordításában.

Artboard 2 copy

Jegyzőkönyvek, megállapodások fordítása

Ügyvédeknek, jogászoknak ajánljuk szolgáltatásunkat, ha ügyfeleik számára idegen nyelvű szerződés fordítást, jegyzőkönyv fordítást vagy megállapodás fordítást készíttetnek.  Forduljon hozzánk akkor is, ha szakszerűen szeretne cégkivonatokat, munkaköri leírásokat fordíttatni akár 40 különböző nyelvre is.

Ítéletek, szakértői vélemények, fellebbezések

Sok éves tapasztalattal rendelkező fordítóink kiemelkedő minőségben készítik el ítéletek, szakértői vélemények, fellebbezések fordítását. Válási papír fordítás, határozat fordítás, perirat fordítás, bírósági irat fordítás, rendőrségi és bírósági határozat fordítás, bírósági és rendőrségi jegyzőkönyv fordítás.

Egyszerű adminisztráció

Rugalmasan kezeljük az Ön céges igényeit. Mindent elintézhet online, a dokumentum fel- és letöltéstől, a számla kézhezvételén át egészen a fizetésig. Megkönnyíti a munkát a dokumentum archívumunk és az is, ha egyszerre több kollégáját is regisztrálhatja felhasználóként. A fordítóiroda van Önért, és nem fordítva.

log_Artboard 32 copy

Személyes ügyfélszolgálat

A Lector fordítóirodánál a legtöbb esetben mindent online elintézhet, azonban különleges, egyedi igényekkel vagy a változtatások kezelésével kapcsolatban mindig elérhető személyes ügyfélszolgálatot biztosítunk vállalati partnereinknek. Projektvezető munkatársunkat kollégaként hívhatja.

A Lector fordítóirodát választották

Observer
JTI
novo nordisk
Medicover
BalatonGolf
Astellas

A jogi szövegek fordításának kihívásai az Európai Unióban

I. Kobyakova, PhD in Philology, Professzor összefoglalója

 

A jogi fordításhoz jogi és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakember szükséges. A jogi dokumentumok fordításához – amely a fordítási munkák közül az egyik legnehezebb - pontos és helyes fordításra van szükség. Számos olyan szöveg van, amelyekhez jogi fordítás szükséges, mint például a születési anyakönyvi kivonatok, pályázati levelek, szabadalmi igazolások, meghatalmazások, pénzügyi kimutatások, a bizonyítékokat tartalmazó dokumentumok, peres ügyek anyagai vagy az üzleti szerződések. A fordítóknak nemcsak általános jogi ismeretekkel kell rendelkezniük, hanem jól tájékozottaknak kell lenniük a törvényi követelményekről, valamint az idegen kulturális és jogrendszerek részleteiről is.

A jogi dokumentumok idegen nyelvre történő fordítását nehezebbnek tekintik, mint a többi általános vagy műszaki fordítást.

A jogi terminológia a legnagyobb kihívás hiszen minden országnak saját jogi terminológiája és jogrendszere van. Gyakran ez még akkor is eltér a másik országoktól, ha az általuk beszélt nyelvek azonosak.

A jogi fordítónak három területen kell kompetenciával rendelkeznie: a célnyelv sajátos írási stílusának ismerete, a vonatkozó terminológia ismerete és a forrás- és célnyelvek jogrendszereinek általános ismerete. A jogi dokumentumok fordításakor nincs hely a szóról szóra fordításnak.

Emiatt a jogi dokumentumok hivatásos fordítójának nyomozónak, jogtudósnak és nyelvésznek kell lennie egyszemélyben. Kutatási munkát kell végeznie ahhoz, hogy dekódolhassa a forrás szöveget, és úgy adhassa át annak valódi jelentését, hogy semmilyen körülmények között se térjen el az eredeti tartalomtól, még akkor sem, ha a pontos fordítás nem lehetséges.

A jogi szövegek számos különféle típusú fordítási problémát vetnek fel, és speciális módszereket igényelnek, amelyek segítségével a lefordított szöveget az olvasó számára érthetővé teszik a célnyelven, miközben egyidejűleg tükrözik a forrásnyelvi ország jogrendszerének eredeti jellegét és egyedi jellemzőit is. Ezek a követelmények arra kötelezik a fordítót, hogy a lefordított szövegnek a forrásnyelv kultúrájához való folyamatos kapcsolódásával nagy figyelemmel végezze a fordítást, olyan stratégiák felhasználásával, mint például az eredeti kifejezések kölcsönvétele, bizonyos kifejezések célnyelvbe történő honosítása, a nyelvhiányok használata vagy a leíró fordítás bevezetése, amelyben néhány magyarázat kötelezően szerepel.

 

Időnként elegendő a cél- és a forrásnyelven összehasonlítva használt egyenértékű kifejezések alkalmazása, de esetenként a fordítónak lokalizálnia kell bizonyos elemeket a megértés érdekében. Annak meghatározására, hogy mely stratégiák dominálnak, számos idegen és angol nyelven írott jogi szöveg összehasonlítható elemzését végezték el és arra a következtetésre jutottak, hogy a leghatékonyabb stratégia a forráskultúra sajátosságainak fenntartása, és nem a szövegek sajátos karaktertől való megtisztítása, bár a lokalizációra néha szükség van. Egyes kifejezések szintén egyszerű egyenértékű fordítást igényelnek, mivel mindkét nyelvkultúrában egyidejűleg működnek.

Az ilyen fordítás elvégzéséhez a fordítónak párhuzamos megközelítésre van szüksége. Először is köteles a forrásszövegben szereplő összes jelentést a tartalom részletes elemzésével megfejteni. Az ilyen elemzésnek nemcsak nyelvi jellegűnek kell lennie, de a szöveg megfelelő tartalmának megértéséhez bizonyos jogi ismeretekre is szükség van. Ez azt jelenti, hogy a fordítónak részt kell vennie a szöveg jelentésének néhány jogalapjának elemzésében. A legjobb módszer erre az, ha megvizsgálja a dokumentum formáját szabályozó aktuális törvényeket és rendeleteket, vagy talál valamilyen egyéb hozzáférhető információt vagy hiteles tanácsadót, amelyen keresztül minden lehetséges kétséget eloszlathat.

Sarcevic szerint a jogi fordítást a forrásnyelv jogi szövegeinek funkciói szerint a következő kategóriákba lehet besorolni: (1) elsősorban előíró jellegű, pl. törvények, rendeletek, kódexek, szerződések, szerződések és egyezmények. Ezek olyan szabályozási eszközök, amelyek magatartási szabályokat vagy normákat tartalmaznak. Ezek normatív szövegek; (2) elsősorban leíró és előíró jellegű, pl. bírósági határozatok és jogi eszközök, amelyeket bírósági és közigazgatási eljárások lefolytatására használnak, például keresetek, beadványok, ismertetők, fellebbezések, kérelmek, petíciók stb .; és (3) tisztán leíró jellegű, pl. jogi tudósok által írt tudományos művek, például jogi vélemények, jogi tankönyvek, cikkek stb. Sarcevic a jogi fordítást úgy határozza meg, mint a szakemberek közötti speciális kommunikációt, kivéve az ügyvédek és a nem ügyvédek közötti kommunikációt. A jogi fordítás meglévő osztályozásainak egyik fő problémája az, hogy ezek az eredeti jogi szövegek funkcióján vagy használatán alapulnak a forrásnyelvben, a különféle célnyelvi tényezők, például a lefordított szövegek funkcióinak vagy státusának megfelelő figyelembevétele nélkül. Ugyanakkor meg kell különböztetni a forrásnyelvi szöveg funkcióit a célnyelvi szöveg funkcióitól. A forrásnyelv változóin kívül figyelembe kell venni a célnyelvi változókat is.

A meglévő osztályozások másik problémája az, hogy sok olyan dokumentumot, amelyet a jogi eljárás során használnak, és mint ilyeneket lefordítottak, kizárnak a besorolásokból, pl. bírósági eljárásban használt dokumentumok. A harmadik fő probléma az, hogy néhány osztályozás, mint például a Sarcevic, kizárja az ügyvédek és a nem ügyvédek (ügyfelek) közötti kommunikációt. A Sarcevic „kizárólag szakembereknek szánt jogi szövegeiben” szereplő korlátozás kizárja azokat a szövegetípusokat, amelyek a jogfordító tényleges életének nagy részét képezik: például magánmegállapodások és ügyvédek és ügyfelek közötti levelezés.

Ebben a megközelítésben a jogi nyelv a törvény és a jogi folyamat nyelvére vonatkozik. Ez magában foglalja a törvény nyelvét, a jogról szóló nyelvet és az egyéb jogi kommunikációs helyzetekben használt nyelvet. A jogi nyelv a meghatározás egyfajta típusa, azaz a különböző alkalmazási körülményekhez és helyzetekhez igazodó különféle nyelvek, és ebben az esetben a használat jogi feltételeihez igazodó különféle nyelvek.

A jogi szövegeknek különféle kommunikációs céljaik lehetnek. Ezek normatív célokra is szolgálhatnak, mint például a kétnyelvű és többnyelvű szabályok, valamint egyéb törvények és dokumentumok esetében, amelyek jogi tényeket állapítanak meg, vagy jogokat és kötelezettségeket teremtenek. Ezek többnyire előíró jellegűek. A jogi szövegek informatív célokat is szolgálhatnak, például néhány jogi tudományos munkában és kommentárban, jogi tanácsadásban, az ügyvédek közötti, az ügyvédek és az ügyfelek közötti levelezésben, valamint a bírósági eljárásban használt dokumentumokban. Ezek többnyire leíró jellegűek.

A fordító számára meg kell határozni az eredeti szövegek és a célszövegek jogi státusát és kommunikációs célját, mivel ezek befolyásolhatják a fordítást. Célunk szempontjából szintén fontos, hogy a forrásnyelvi szövegek jogi státusa és kommunikációs céljai nem kerülnek automatikusan át a célnyelvi szövegekbe. Ezek különbözőek lehetnek. A jogi nyelv és a jogi szövegek fenti leírása alapján a jogi fordítás a jogi szövegeknek a forrásnyelvből a célnyelvbe történő megjelenítésére utal. A jogi fordítást három kategóriába lehet sorolni a célnyelvi szövegek céljainak fényében.

Először is, normatív célokra van jogi fordítás. Ugyanazon hiteles jogi szövegek előállítására utal a nemzeti törvények, valamint a nemzetközi jogi eszközök és más törvények kétnyelvű és többnyelvű joghatóságában. Ezek a törvényi fordítások. Az ilyen kétnyelvű vagy többnyelvű szövegeket először egy nyelven készítik, majd lefordítják egy másik nyelvre vagy nyelvekre. Lehetséges, hogy mindkét, vagy az összes nyelven egyszerre készülnek. Mindkét esetben a különféle nyelvi szövegek egyenlő jogi erővel bírnak, és egyikük sem haladja meg a másikat, eredeti státusuktól függetlenül. Az ilyen különféle nyelveken megfogalmazott jogi szövegek tekinthetők hivatalosnak, ha a törvény által előírt módon hitelesítési folyamaton mennek keresztül. E folyamat értelmében az ilyen szövegek nem pusztán a törvény fordításai, hanem maga a törvény is.

Közismert tény, hogy a jogi fordítás összetett és bonyolult. Sok oka van annak, hogy ez a helyzet. Általában véve a jogi fordítás bonyolultsága és nehézsége a jog természetével és a jog által használt nyelvvel, valamint az interkulturális és interlingvális kommunikáció során felmerülő különbségekkel magyarázható.

Gyakori kérdések

Milyen területeket fed le a jogi fordítás?

Jogi fordítás minden szakterületen előfordul, és lefedi a büntető- és polgárjog, a bevándorlási és jogsegély ügyeket egyaránt.

Ki fordítja le a jogi anyagokat?

Mivel a legtöbb jogi anyag összetett és nehezen értelmezhető jogi kifejezések tartalmaz és értelmezéséhez pontos jogi ismeretekre van szükség, egy „általános” fordító nem tud megfelelő jogi fordítást készíteni. Ahhoz, hogy a jogi fordítás valóban kifogástalan lehessen, jogi tapasztalattal rendelkező, szakértő fordítókra van szükség, akik az érintett speciális területen szerzett tudással is bírnak.

Miért speciális a jogi fordítás?

A jogi szövegek tartalmi komplexitása és speciális szókincse nehezíti meg a fordítást. A megfelelő minőségű jogi fordításhoz a forrás- és a célnyelv ismeretén túl a jogi és gazdasági összefüggések megértésére is szükség van, így célszerű, hogy jogi végzettségű és külföldön tanult szakfordítók készítsék el a jogi szövegek fordítását.

Milyen anyagokat célszerű jogi fordítóra bízni?

Szerződések fordítása, megállapodások, végzések, határozatok fordítása, egyezségek fordítása, adásvételi szerződések, bérleti szerződések, meghatalmazás, lízing szerződés, társasági szerződés, fizetési meghagyás a leggyakrabban előforduló jogi szövegek, amelyekhez speciális jogi szakfordítás szükséges.

Gyakori kérdés, amelyet a fordítással foglalkozó hallgatók feltesznek:

Hogyan ellenőrizhetem, hogy a nyelvtudásom elég jó-e ahhoz, hogy az Európai Tanácsban dolgozzak?

A válasz az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján megtalálható. Az EPSO honlapján közzétett, minden nyílt versenyvizsgára vonatkozó kiválasztási eljárás részeként a jelölteknek számos, az általános és szakmai készségeik és kompetenciáik felmérő tesztet kell elvégezniük. A vizsgák első fordulója, amelyet a legtöbb jelölt számára kötelező, a számítógépes feleletválasztós tesztekből áll. Ez alól csak az kivéve, ha olyan szakterületekre jelentkeznek, ahol a kezdeti kiválasztási eljárást csak a képesítések alapján lehet elvégezni.

A karrierlistában szerepelnek a jogász-nyelvészek, a fordítók és a tolmácsok. Azok a pályázók, akik sikeresen teljesítenek a számítógépes feleletválasztós teszteken és / vagy a képesítések alapján történő kiválasztáson, és akiknek online jelentkezési nyomtatványai bizonyítják, hogy teljesítik az általános és konkrét alkalmassági feltételeket, egy személyes megmérettetésen kell részt venniük.

A személyes értékelést általában Brüsszelben vagy Luxemburgban tartják, és ez esetenként több napot is igénybe vehet. Az értékelőközpontban tesztelik a fordító jelöltek általános kompetenciáit és a különböző feladatokhoz kapcsolódó sajátos kompetenciáikat.

Az EPSO azonban nem nyújt előkészítő tanfolyamokat vagy anyagokat, kivéve bizonyos mintateszteket, és nem támogatja más szervezetek kiadványait vagy képzéseit sem.