A világ globalizációjával a szerződésfordítás egyre inkább alapvető szükségletet jelent a határokon átívelő célközönségeket kiszolgáló vállalatok számára. Az ügyletek mérete eltérő lehet, egy külföldi piacon működő forgalmazóval való szerződéskötéstől kezdve, egy nemzetközi vállalat felvásárlásáig terjedve. A tranzakciók egyszerű lebonyolításához és a költségek kordában tartásához egyaránt fontos, hogy pontosan lefordított szerződések álljanak rendelkezésünkre.

Mi számít szerződésnek?

Olyan dokumentumokat nevezünk szerződének, amely két vagy több fél közötti egy kapcsolatot hoz létre és szabályozza azt, amely bizonyos cselekmények elvégzésére vonatkozó jogi kötelezettségeket tartalmaz. Szerződéseket magánszemélyek  és vállalkozások között egyaránt lehet kötni.

A jogilag kötelező erejű szerződést létrehozó elemek az ajánlat, az elfogadás, a megfontolások, a kötelezettségek kölcsönössége, a kompetencia és a cselekvőképesség, valamint bizonyos esetekben az írásbeli okirat.

Mit jelent a szerződésfordítás?

A szerződésfordítás egy szerződésnek egy másik nyelvre történő lefordítása, amelyet két különböző nyelvet beszélő fél között kell alkalmazni. Mivel az angol nyelvű jogi szerződések gyakran homályosak és tele vannak kiskapukkal, különösen fontos, hogy a lefordított szerződés egyértelmű legyen az idegennyelven.

Szerződésfordítások a vállalkozások esetében

A vállalkozásoknak számos indoka lehet a szerződések lefordítására, a munkaszerződéseket és a munkavállalói kézikönyveket például saját munkaerővel való használatra (pl. jogi szerződések lefordítása spanyolra az amerikai spanyolul beszélők számára). Az értékesítési szerződéseket nemzetközi ügyfelekkel való használatra, míg az adatvédelmi irányelveket és szolgáltatási feltételeket tartalmazó megállapodásokat a nemzetközi felhasználókkal való online használat végett érdemes fordíttatni. A lista hosszú és világunk egyre inkább összekapcsolódó üzleti élete ezt csak tovább növeli.

Milyen előnyökkel jár a szerződések lefordítása?

Bár a szerződésfordítás drágának tűnhet, óriási költségmegtakarítást érhetünk el vele. A vállalkozások gyakran döntenek úgy, hogy a saját “papírjukat” használják a tranzakció során, mivel ismerik a feltételeket, és elkerülhetik, hogy ügyvédre legyen szükségük a teljes körű felülvizsgálatához. Ez nagy költségmegtakarítást jelent, és ez az oka annak, hogy sok vállalkozásnak van saját “sablon-tára”, amelyből a tranzakció megkötésekor meríthet. Ugyanezek az előnyök igazak a szerződések fordítására is. Ha egy vállalkozás rendszeresen bonyolít le ügyleteket más nyelveket beszélő felekkel, jelentős megtakarítást jelenthet a szerződésminták idegen nyelvekre történő lefordítása. Ez hasonló forgatókönyvet hoz létre, ahol a vállalkozások ismerik a jogi feltételeket, és minimalizálják a szerződések felülvizsgálatának jogi költségeit.

A másik oldalról viszont, ha egy vállalkozás nem fordítja le proaktívan a sablonokat, akkor valószínűleg minden egyes tranzakcióhoz külföldi tanácsadót kell felbérelnie, hogy segítsen megérteni a nyelvi, jogi és joghatósági kérdéseket az egyes tranzakciók esetében. Ez nagyon költséges lehet, így érdemes megbízható, profi munkaerőre bízni a fordítási feladatot.

Milyen kihívások merülnek fel a szerződések fordítása során?

A szerződések különböző nyelvekre történő lefordítása számos kihívással jár a nemzetközi felek számára.

Először is, a nyelv nem objektív, és gyakran nem léteznek pontosan azonos jelentésű szavak a különböző nyelveken. A jogi körülményekkel párosulva ez kihívást jelenthet az ügyvédek számára, kifejezetten a záradékok szóról szóra történő megfelelő fordítása során.

Ezen kívül, a különböző országok eltérő jogrendszerekkel rendelkeznek. Anélkül, hogy részleteznénk a különbségeket, ez olyan helyzeteket okozhat, amikor a szerződésekben szereplő záradékok nem alkalmazhatók egy másik jogrendszerben, és ha megfontolatlanul fordítják le őket, akkor a vállalkozás nem lesz komolyan vehető, ha ezeket a záradékokat a lefordított szerződésükbe foglalják.

Végül pedig, a jog összetett, és a fordítások kezeléséhez szakterületi szakértőre (gyakran szerződéses jogászra) van szükség. Ha ezt összekapcsoljuk az iparral, például a gyógyszeriparral, akkor olyan helyzetbe kerülünk, amikor mind a jogi, mind a tudományos és műszaki kifejezések nagyon speciális szakértőjére van szükség. Ez nagy kihívást jelenthet bárki számára, aki szerződést fordít.

Mit kell szem előtt tartani, amikor szakembert választunk a szerződések fordításához

Mint fentebb említettük, a jogi szerződések fordítása számos kihívással jár. Fontos, hogy olyan partnert találjunk, aki mélyen tisztában van ezekkel a kihívásokkal, és jól felkészült a céljaink teljesítésére. A legfontosabb dolgok, amelyeket keresni kell, az iparági szakértelem, az anyanyelv és a joghatóság, valamint a jogi gyakorlatban való jártasság.

Ha biztosra szeretnél menni, válaszd a Lector szakfordítási szolgáltatásait!