Ahogy világunk globalizálódik, a szerződésfordítás egyre nagyobb szükségletet jelent a határokon átnyúló tranzakciókban részt vevő vállalkozások számára. Az ügyletek lehetnek olyan kicsik, mint egy szerződés aláírása egy külföldi piacon működő forgalmazóval, vagy olyan nagyok, mint egy nemzetközi vállalat felvásárlása. A tranzakciók gyors lebonyolításához és a költségek alacsonyan tartásához kulcsfontosságú, hogy legyen egy tervünk ennek a követelménynek a kezelésére.

Mit nevezünk szerződésnek?

A szerződés olyan dokumentum, amely két vagy több fél közötti kapcsolatot hoz létre és szabályoz, amely bizonyos cselekmények elvégzésére vonatkozó jogi kötelezettségeket tartalmaz. Szerződéseket lehet kötni két magánszemély, egy magánszemély és egy vállalkozás, két vállalkozás között, és így tovább. A jogilag kötelező erejű szerződést létrehozó elemek az ajánlat, az elfogadás, a megfontolások, a kötelezettségek kölcsönössége, a hatáskör és a cselekvőképesség, valamint bizonyos esetekben az írásbeli okirat.

Mit nevezünk szerződésfordításnak?

A szerződésfordítás egy szerződésnek egy másik nyelvre történő lefordítása, amelyet két különböző nyelvet beszélő fél között kell alkalmazni. Mivel az angol nyelvű jogi szerződések gyakran homályosak és tele vannak kiskapukkal, különösen fontos, hogy a lefordított szerződés ne tartalmazzon homályosságot vagy kétértelműséget az idegen nyelven.

Miért fordíttatnak szerződéseket a vállalkozások?

A vállalkozások számos okból fordíttatnak szerződéseket. A munkaszerződéseket és a munkavállalói kézikönyveket lefordíthatják a saját munkaerejükkel való használat céljából (pl. jogi szerződések lefordítása spanyolra az amerikai spanyolul beszélők számára), az értékesítési szerződéseket le lehet fordítani a nemzetközi ügyfelekkel való használatra, az adatvédelmi irányelveket és szolgáltatási feltételeket tartalmazó megállapodásokat lefordíthatjuk a nemzetközi felhasználókkal való online használatra. A lista hosszú és egyre bővül, ahogy világunk egyre jobban összekapcsolódik.

Milyen előnyökkel jár a szerződések lefordítása?

Bár a szerződésfordítás drágának tűnhet, óriási költségmegtakarítást érhet el vele. A vállalkozások gyakran döntenek úgy, hogy a saját “papírjaikat” használják adott tranzakciókban, mivel ismerik a feltételeket, és elkerülhetik, hogy ügyvédre legyen szükségük egy teljes körű felülvizsgálathoz. Ez nagy költségmegtakarítást jelent, és ez az oka annak, hogy sok vállalkozásnak van “sablonbankja”, amelyből a tranzakció megkötésekor meríthet.

Ugyanezek az előnyök igazak a szerződések fordítására is. Ha egy vállalkozás rendszeresen bonyolít le ügyleteket más nyelveket beszélő felekkel, jelentős megtakarítást jelenthet a szerződésminták idegen nyelvekre történő lefordítása. Ez hasonló forgatókönyvet hoz létre ahhoz, ahol a vállalkozások ismerik a jogi feltételeket, és minimalizálják a szerződések felülvizsgálatának jogi költségeit.

A másik oldalról viszont, ha egy vállalkozás nem fordítja le proaktívan a sablonokat, akkor valószínűleg minden egyes tranzakcióhoz külföldi tanácsadót kell felbérelnie, hogy segítsen megérteni a nyelvi, jogi és joghatósági kérdéseket az egyes tranzakciók esetében. Ez nagyon költséges lehet.

Milyen kihívások merülnek fel a szerződések fordítása során?

A szerződések különböző nyelvekre történő lefordítása számos kihívással jár a nemzetközi felek számára.
Először is, a nyelv nem teljesen objektív, és gyakran nem léteznek egyenértékű szavak a különböző nyelveken. A joggal párosulva ez kihívást jelenthet az ügyvédek számára a záradékok szóról szóra történő megfelelő lefordítása során.

Másodszor, az országok eltérő jogrendszerekkel rendelkeznek. Franciaország jogrendszere például a polgári jog, az Egyesült Államok jogrendszere pedig a common law. Anélkül, hogy részleteznénk a különbségeket, ez olyan helyzeteket okozhat, amikor a szerződésekben szereplő záradékok nem alkalmazhatók egy másik jogrendszerben, és ha megfontolás nélkül fordítják le őket, akkor a vállalkozás átgondolatlannak tűnhet, ha ezeket a záradékokat a lefordított szerződésükbe foglalják.

Harmadszor, a tárgyi szakértelem fontosabb, mint valaha. A jog összetett, és a fordítások kezeléséhez szakterületi szakértőre (gyakran szerződéses jogászra) van szükség. Ha ezt összekapcsoljuk az iparral, például a gyógyszeriparral, akkor olyan helyzetbe kerülünk, amikor mind a jogi, mind a tudományos és műszaki szakkifejezések nagyon speciális szakértőjére van szükség. Ez nagy kihívást jelenthet bárki számára, aki szerződést fordít.

Mit kell szem előtt tartanom, amikor ügyvédet választok a szerződések fordításához?

Mint fentebb említettük, a jogi szerződések fordítása számos kihívással jár. Fontos, hogy olyan partnert találjon, aki mélyen tisztában van ezekkel a kihívásokkal, és jól felkészült az Ön céljainak teljesítésére. A legfontosabb dolgok, amelyeket keresnie kell, az iparági szakértelem, az anyanyelv és a joghatóság, valamint a jogi gyakorlatban való jártasság.

Ha kérdése van a témában, vagy professzionális szerződésfordítási szolgáltatást szeretne igénybe venni, keresse a Lectort bizalommal!