A fordítók számára az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, ha olyan szavakat kell lefordítaniuk, amelyeknek nincs közvetlen jelentése egy másik nyelven. Ezeket a helyzeteket gyakran “lefordíthatatlan” kifejezés fordításának nevezik. Nehéz feladat egy ilyen szó pontos jelentését és a benne hordozott érzéseket egy másik nyelvbe átültetni, ezért olyan fontos, hogy a fordítók kreatívan álljanak hozzá ehhez a kihíváshoz. Nézzük meg, mitől lesz egy szó lefordíthatatlan, és hogyan közelíthetik meg a fordítók ezeket a trükkös nyelvi rejtvényeket.

Mitől lesz egy szó “lefordíthatatlan”?

A lefordíthatatlannak ítélt szavak leggyakoribb okai a kulturális különbségek és a nyelvi árnyalatok, amelyeket nem lehet egyetlen szóval kifejezni. Erre több példát is hozunk lejjebb, hogy teljes képet fessünk a jelenségről.

Hogyan kezelik a fordítók a lefordíthatatlan szavakat?

Amikor lefordíthatatlan szóval szembesülnek, a hivatásos fordítóknak kreatívnak kell lenniük, hogy pontosan átadhassák a kívánt üzenetet. Ez magában foglalhatja több szó vagy kifejezés használatát, hogy ugyanazokat az érzéseket fejezzék ki, mint az eredeti lefordíthatatlan szó vagy kifejezés.

Alternatív megoldásként leíró képeket is használhatnak a fogalom teljesebb kifejtésére, vagy választhatják a szó szerinti fordítást is, ha úgy érzik, hogy az még mindig pontosan közvetíti a lefordíthatatlan szó vagy kifejezés mögött rejlő jelentést.

Néhány tipp, a lefordíthatatlan szavak és kifejezések fordításához

Neologizmusok és kölcsönszavak

Két különböző nyelv közötti fordítás során gyakran előfordul, hogy az egyik nyelvben olyan szó szerepel, amely a másikban nem létezik. Amikor neologizmusokról vagy olyan szavakról van szó, amelyek az egyik nyelvben nemrég keletkeztek, de a másikban nincs megfelelő fordításuk, ez különleges problémát jelent a fordítók számára. Ilyenkor gyakran a fordítóra hárul a feladat, hogy a neologizmus eredeti jelentése alapján új kölcsönszót alkosson. Ez lehetővé teszi számukra, hogy ugyanazt a fogalmat úgy közvetítsék, mintha az már jelen lenne a célnyelvben.

Kulturális utalások és idiómák

A gazdag történelemmel és hagyományokkal rendelkező kultúrák esetében bizonyos fogalmakat csak kulturálisan sajátos metaforákkal és képekkel lehet megfelelően kifejezni. Ez különösen igaz az idiomatikus kifejezésekre, amelyek szó szerinti fordítása teljesen elveszítheti a szándékolt jelentést, ha különböző nyelvekre fordítják le. Ezekben az esetekben a hivatásos fordítók gyakran találnak más módot arra, hogy kifejezzék ezeket a fogalmakat anélkül, hogy közvetlenül szóról szóra lefordítanák őket. Például ismerős tárgyak vagy helyzetek szinonimáit vagy analógiáit használhatják, hogy a kívánt üzenetet a lehető legpontosabban közvetítsék.

Fordítási technológiák

Ahogy a fordítási technológiák egyre fejlettebbé válnak, egyre kifinomultabb eszközöket biztosítanak a lefordíthatatlan szavak és kifejezések kezeléséhez. A gépi fordítási algoritmusok például ma már képesek felismerni, ha egy szöveg olyan kifejezéseket tartalmaz, amelyeknek nincs közvetlen megfelelője egy másik nyelven, és ennek megfelelően alternatív lehetőségeket tudnak javasolni.

Továbbá számos modern szoftvermegoldás kínál olyan, előre lefordított kifejezéseket tartalmazó glosszáriumokat, amelyeket az emberi fordítók referenciapontként használhatnak a pontosabb nyelvi fordításokhoz.

Példák a lefordíthatatlan szavakra

Ezek a szavak olyan érzelmi, jelentésbeli és kulturális árnyalatokat ragadnak meg, amelyekre más nyelvben nem képes egy szó.

Japán „erdő-fürdőzés”: a Shinrin-yoku (森林浴) 

A hétköznapi feszített tempóból való menekülés egyik eszköze lehet az, ha a elvonulunk a természetbe, és azon belül is az erdők felé fordulunk. A kirándulásokkal a kikapcsolódás és a sportolás mellett az is lehet a célunk, hogy elmerüljünk az erdő zajos csendjében, és közben megtisztítsuk gondolatainkat.

Ezt a folyamatot fejezi ki a japán Shinrin-yoku, azaz “erdő-fürdőzés”. A kifejezést a Shinrin (erdő) és a yoku (fürdő, fürdés) szavak alkotják. Maga a fürdés, vagy még kifejezőbben a megmártózás az átvitt értelem mellett szó szerint is érthető, amihez csak egy erdei patak, tó, vagy forrás szükséges.

Az étkezés utáni közös idő varázsa: a Sobremesa

Sok déli országban szokás az étkezések köré építeni a közösen töltött, minőségi időt. Ez nem csak abban merül ki, hogy családunk és barátaink körében eszünk egy finom vacsorát, hiszen ilyenkor alakulhatnak ki a legmélyebb beszélgetések is.

A spanyol nyelvű országokban a “sobre mesa” hagyománya az étkezési élmény elengedhetetlen része. A “Sobremesa” szó szerint azt jelenti, hogy “az asztal fölött”, de az étkezés utáni időre utal, amikor az emberek az asztalnál beszélgetnek és élvezik egymás társaságát. Ennek a fogalomnak nincs igazi megfelelője számos nyelvben, például a magyarban sem,  hiszen szinte lehetetlen igazán megragadni lényegét a sobre mesa, mint kulturális hagyománynak.

A jelenlét lehelete Hawaiin és Új-Zélandon: Aloha és Aroha

A legtöbb kultúrában tiszteletlenség a köszönés elmulasztása, akkor is, ha sokszor csak jelképes, különösebb jelentést nem hordozó, formaiságból elejtett  kötelező kézfogás, vagy “helló” történik a felek között.

Az Aloha hawaii köszönés szó szerinti átiratban azt jelenti: a lélegzet jelenléte vagy a jelenlét lehelete. Üdvözléskor és elköszönéskor egyaránt használják. Hasonló jelentéssel bír a maorik (új-zélandi őslakosok) Aroha kifejezése is.

Ezek a szavak tartalmazzák a köszöntött személy iránt érzett együttérzést, tiszteletet és szeretetet is. A „lélegzet jelenléte” azt fejezi ki: a lelkem és a szellemem is jelen van veled.

Ahogy ezek a kifejezések is mutatják, a nyelv hihetetlenül árnyalt és összetett – és néha egyetlen szó is többféle jelentést hordozhat, amelyek a fordítás során elvesznek, ezért fontos anyanyelvű, profi fordítót választanunk, ha tehetjük. 

A Lector számos nyelvi relációban garantálni tudja, hogy a fordítás közben nem vesznek el a különleges szavak jelentései!