A Lector fordítóiroda több száz szakfordítóval vállalja professzionális szinten az angol, német, francia, olasz stb. nyelvű dokumentumok fordítását. Kétrészes ismeretterjesztő cikkünkben a szakmájuk előtt tisztelgünk. Az első részben a fordítás kialakulásáról, a nyomtatás megjelenése előtti időszakról írtunk. Második felvonásként nézzük meg, mi történt a nyomtatás elterjedése után! Átfogóan írunk a modern kor újításairól, és a mai fordítók munkájáról.

16. század

A nyomtatás kialakulásával tovább fejlődött a fordítás, ahogy nőtt az igény az újabb irodalmi művekre.

William Tyndale volt a kor legnevesebb Bibliafordítója, övé az első angol nyelvű Újszövetség. Továbbá ez volt az első időszak, amikor a Bibliát görögről és héberről angolra fordították.

Luther Márton a Bibliát németre fordította: ma ez a legjelentősebb Biblia-fordítás.

A legrégebbi magyar Biblia-fordítás a 15. század közepéről származik: két ferences-rendi, vagy huszita író, Újlaki Bálint és Pécsi Tamás fordította és írta meg azt, amit ma a Huszita Bibliának nevezünk. Azonban az első nyomtatott Biblia-fordítás csak a 16. században készült el Heltai Gáspár kolozsvári protestáns teológus munkásságának köszönhetően. A másik legismertebb magyar fordítás Károli Gáspár Vizsolyi Bibliája. A Heltai- és a Károli-Bibliák egyaránt héberről lettek lefordítva.

17. század

Miguel de Cervantes, a Don Quijote írója megjegyezte: a legtöbb fordítás olyan az ő korában, mintha egy kifordított flamand faliszőttest néznénk. Látjuk ugyan az alakokat, de azok el vannak mosódva.

A század második felében a fordításokra az áttekinthetőség és szöveghűség volt jellemző. A fordításoknál már figyelembe vették a forrásnyelv kontextusait, fordulatait, mondattani és nyelvtani elemeit.

19. század

A fordításoknál a stílus és a pontosság fogalmai köré szerveződött minden. Több szabály és elmélet is született ebben a korban a szövegre vonatkozóan.

Friederich Schleiermacher német teológus szerint két fordítási módszer létezik: vagy a célnyelvi szöveget teszik érthetővé, vagy pontosan fordítják le az eredeti szöveget akkor is, ha az olvasóknak kevésbé érthetővé válik a célnyelven íródott mű.

Megjelentek a lábjegyzetek, ahol a fordítók az olvasókkal tudathatták, hogy amit olvasnak, az tulajdonképpen egy műfordítás.

Yan Fu kínai fordító és tudós egy 3 tényezős fordítási elméletet dolgozott ki. Szerinte ezek számítanak egy fordítói munkánál: szöveghűség, kifejezésmód és elegancia. Teóriái nagy hatással voltak a fordítói munkára világszerte.

20. század

A fordítások már magas színvonalúak és strukturáltabbak.. Elsődleges szemponttá az írott szöveg kontextusban való értelmezése vált.

Jorge Luis Borges Argentínában fordította Virginia Woolf, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, Franz Kafka és más neves írók műveit. Azt állította: „a fordítás művészet. Egy fordító bármikor tökéletesíteni tudja az eredeti szöveget az attól való eltérésekkel.”

21. század

A 20. század második felétől a fordítást elkezdték tanítani az iskolákban, és ezt ma is oktatják a különböző egyetemi szakokon. Főbb kapcsolódó tárgyak: terminológia (szaknyelv), összehasonlító nyelvészet, szemiotika (jel- és jelentéstan), irodalom, filozófia, stb.

A kortárs írók és fordítók hatására a nyelvek különböző jövevényszavakkal és idegen kifejezésekkel bővültek. Pl.: kemping, szamuráj, hamburger, karaoke, stb.

Technológia és internet

Az internet mára már világszintű piacot teremtett a nyelvi szolgáltatások számára. Rengeteg szabadúszó fordító találhat magának munkát anélkül, hogy otthonát el kellene hagynia.

Régen: a fordítókra valódi tudósként, kutatóként és íróként tekintettek.

Ma: a fordítók szinte láthatatlanok, a neveiket sem tüntetik fel azokon a dokumentumokon, melyekkel hosszasan dolgoztak.

Ugye kevés hasonló hivatást ismerünk, mely ilyen ősi múlttal rendelkezik, és melynek ilyen érdekes a kialakulása? A Lector fordítóirodánál büszkék vagyunk arra, hogy a fordítói kultúrát tovább gazdagíthatjuk, és végezhetjük el a legváltozatosabb munkákat orvosi, jogi, pénzügyi, műszaki és marketing szakterületeken egyaránt. 

 

Forrás: https://speakt.com/the-history-of-translations/