Mint minden fordítás, a jogi fordítás is abból áll, hogy a dokumentumokat egy forrásnyelvről egy másik célnyelvre átültetjük. Van azonban néhány sajátossága ennek a fajta fordításnak. A jogi fordítás három olyan kutatási terület – a jogelmélet, a nyelvelmélet és a fordításelmélet – kereszteződésében áll, amelyek alapvetően meghatározhatatlanok.

Mi a jogi fordítás? 

A jogi fordítás a fordításnak az a területe, amely a jogi dokumentumokat egyik nyelvről a másikra alakítja át, úgy, hogy megőrzi annak eredeti jelentését. Ez a fajta fordítás figyelembe veszi a jogi hátteret is. 

Az alábbi dokumentumok tartoznak ebbe a kategóriába:  

 • Szerződések 
 • Bírósági és tanúvallomások 
 • Tanúvallomások 
 • Titoktartási megállapodások 
 • Végrendeletek és vagyonkezelői szerződések 
 • Panaszok 
 • Irányelvek 
 • Jogi nyilatkozatok 
 • Engedélyek 
 • Peres eljárások dokumentációja 
 • Választottbírósági fordítás 
 • Jogi nyilatkozatok 
 • Egyéb

A jogi fordítás fontossága 

Amikor valaki fordítót vagy fordítóirodát bíz meg egy jogi fordítással, nagyon fontos, hogy megbízható eredményre számíthasson. Ha a fordítás nem elég pontos, annak jogi következményei lehetnek. Egy helytelenül lefordított dokumentum közvetlenül érintheti az emberek jogait. Fontos, hogy az ügyvédi irodák biztosak lehessenek abban, hogy az eredmény pontos és az eredetinek megfelelő. A fordítócsapatnak ismernie kell az adott ország üzleti és jogi gyakorlatát, ellenkező esetben a pontatlan információk nagy félreértésekhez vezethetnek. Mindig ajánlott olyan fordítókkal dolgozni, akik az anyanyelvükön fordítanak. A fordításnak pontosan kell tükröznie az eredeti üzenetet, ugyanazt a hangnemet és nyelvi szintet kell fenntartania. A jogi fordításnak nyelvtani hibáktól mentesnek kell lennie.

A jogi fordítás akkor is hasznos, ha a korábban lefordított anyagok frissítésre szorulnak. Gyakori, hogy az ügyfeleknek a dokumentum két változatát küldik el, az egyiket a változtatások nyomon követésével, a másikat pedig tisztán. Így az ügyfelek pontosan látják, hogy mi változott, és össze tudják hasonlítani az eredeti fordítással. 

Jogi fordítás esetén válaszd a Lector fordítóirodát. KATTINTS IDE!