A klinikák és kórházak igénybe veszik az orvosi fordítók és tolmácsok szolgáltatásait, de mi a különbség a kettő között? A válasz a kommunikáció típusában rejlik. A fordítás az írott szöveg átültetése egyik nyelvről a másikra, a tolmácsolás pedig a beszélt vagy jelzett kommunikáció átültetése egy másik szóbeli vagy jelzett nyelvre. Bár a fordítás és a tolmácsolás esetében vannak közös kulcskészségek, a jó fordító nem mindig lesz jó tolmács, és ez fordítva is igaz.

Az orvosi fordítók és tolmácsok által megkövetelt alapvető nyelvi, kulturális és tárgyi készségek a következők:

 • munkanyelv kiváló ismerete
 • kulturális különbségek megértése
 • az anatómia és fiziológia ismerete
 • az orvosi terminológia ismerete
 • egészségügyi fogalmak megértése
 • etikai kérdések megértése

Az orvostolmácsoknak emellett különleges kommunikációs és személyes készségekre is szükségük van, többek között:

 • világos beszéd vagy jelbeszéd
 • kétirányú munkavégzésre való képesség, mindkét nyelv aktív használata.
 • erős interperszonális készségek
 • a dialektusok és a regionális nyelv megértése
 • önálló gondolkodásra való képesség
 • erős hallási és memóriaképesség
 • jegyzetelési készség
 • képesség a nem verbális jelzések értelmezésére

Amint a fenti felsorolásból látható, bár a kétnyelvűség kulcsfontosságú készség az egészségügyi tolmácsok számára, ez nem elegendő a sikeres munkavégzéshez.

Az orvosi fordítók a tolmácsoktól teljesen eltérő módon dolgoznak, mivel munkájuk végterméke egy írott dokumentum formájában készül el. Ez azt jelenti, hogy a fordítóknak kiválóan kell ismerniük írásban azt a nyelvet, amelyre fordítanak. A fordítás folyamata magában foglalja az eredeti szöveg alapos elolvasását, az elemzést, a kutatást, magát a fordítást, majd a szerkesztést és a lektorálást.

A fent felsorolt alapvető készségek mellett az orvosi fordítóknak a következőkre is szükségük van:

 • kiváló íráskészség az anyanyelvükön
 • az orvosi fogalmak és terminológia széles körének ismerete.
 • erős olvasási, elemzési és kutatási készség
 • megfelelő forrásokhoz és referenciaanyagokhoz való hozzáférés
 • kiváló szerkesztési és lektorálási készség
 • számítógépes és fordítási technológiai ismeretek
 • projektmenedzsment-képességek

Fordítókkal való együttműködés esetén, a hibamentes szöveg biztosítása érdekében erősen ajánlott, hogy egy második fordító is lektoráljon minden fordítást. 

Az orvosi fordítók és tolmácsok gyakran ugyanannak a szakmai szervezetnek a tagjai, és az orvosi terminológia terén is ugyanolyan szakmai továbbképzésen vesznek részt, hogy bővítsék szakértelmüket és szókincsüket. Mivel azonban az orvosi fordítás és a tolmácsolás nagyon különböző készségek, nem árt tisztában lenni a kettő közötti különbséggel, hogy Ön az igényeinek megfelelő szakembert választhassa ki.