A pénzügyi fordítás a pénzügyi dokumentumok – többek között a pénzforgalmi kimutatások, tájékoztatók, számlaellenőrzési jelentések- más nyelvre történő fordítása. Ezek készülhetnek pénzügyi intézmények, például bankok vagy más nagyvállalatok és vállalkozások számára.

A pénzügyi dokumentumok fordítása biztosítja, hogy a nagyvállalatok minden többnyelvű érdekeltje nyelvi akadályok nélkül is naprakész maradhasson a pénzügyi nyilvántartásokkal. A pénzügyi fordítás a nemzetközi fúziók, felvásárlások és egyéb üzleti tranzakciók során is jól jön. Minden érintett fél megértheti az apróbetűs részeket, és lépést tarthat a jelentésekkel.

Példák a pénzügyi fordításra

  • Nagyvállalatok: Éves jelentések, kimutatások, részvényes jelentések.
  • Adózás és számvitel: Számlák, adójelentések, jövedelemigazolások, adóelszámolási dokumentumok.
  • Biztosítás: Pénzügyi jelentések, feltételek, biztosítási kötvények, szabályozási dokumentumok
  • Ingatlanok: Jövedelemigazolások, ingatlanlisták, szerződések
  • Befektetések: Befektetési alapokat, kötvényeket, tájékoztatókat, részvényeket tartalmazó dokumentumok

Mivel a pénzügyi ágazat meglehetősen széleskörű, ez a fajta fordítás olyan kapcsolódó iparágakban is magába foglalja a munkát, mint a biztosítás, az ingatlanügyletek és a gyártás. A  pénzügyi fordítónak gyakran kell például biztosítási dokumentumokon dolgoznia a biztosító társaságok számára, költségjelentéseken a gyártó cégek számára, és jövedelemigazolásokon az ingatlanügyletek esetében.

Amint láthatjuk, a pénzügyi fordítás nagy értékű folyamat. Vegyünk most sorra néhány, a pénzügyi dokumentumok fordítása során felmerülő kihívást.

Íme az  5 leggyakoribb kihívás a pénzügyi fordításban:

  • Helyi kultúra

Mint minden típusú fordításnál, a pénzügyi fordításnál is jelentős szerepet játszik a helyi kultúra szabályozás. A fordítás általában megkövetel egy bizonyos szintű lokalizációt, ami nem az egyes szavak, hanem az egész olvasási élmény lefordítását jelenti. Fontos figyelembe venni az összes szokást és a gyakran használt szavakat. A fordító munkája során gyakran figyelembe kell vennie a valutában, valamint a pénzügyi kifejezésekben mutatkozó jelentős különbségeket. Például, ahol az Egyesült Királyságban a pénzügyi kimutatásokban a “hitelezők”, az USA-ban a “fizetendő számlák” szerepel. Hasonlóképpen, az angolul nem beszélő országok esetében a pénzügyi terminológia közvetlen átírása valószínűleg nem lesz elegendő.

  • Hangnemek

Bár a pénzügyi fordítások gyakran nagyrészt számalapúak, egyes pénzügyi dokumentumok, például a könyvelői jelentések általában szövegalapúak. Ezeket a dokumentumokat esetleg globális érdekeltek előtt kell bemutatni, és jellemzően meghatározott hangnemet követnek. A pénzügyi jelentések fordításakor tehát a fordítónak szem előtt kell tartania a vállalat által kívánt hangnemet, és biztosítania kell, hogy az a célnyelven is hasonlóan jelenjen meg – a kulturális normákat szem előtt tartva.

  • Szoros határidők

A pénzügyi fordítás másik kihívása, hogy a határidők kiszámíthatatlanok lehetnek. Míg egyes dokumentumok negyedévente vagy évente várhatók, a dokumentumkészítés folyamata és az annak során végzett többszöri felülvizsgálat kihívás elé állíthatja a fordítót. Mivel több érdekelt fél is átnézi a lefordított anyagot, az előkészítési és benyújtási határidők meglehetősen szorosak szoktak lenni.

  • Pontosság

A jelentős számjegyet tartalmazó szöveg fordítása aprólékos gondosságot igényel a hibák elkerülése érdekében. A pénzügyi fordításoknál a kihagyott számok, a félreértelmezett kifejezések és a helytelenül megadott adatok gyakran messzemenő következményekkel járhatnak.

  • Adatbiztonság

Az üzleti információk fordításakor a titoktartás a legfontosabb. Különösen igaz ez akkor, ha jövedelemről, bankszámla információkról, könyvelői jelentésekről, biztosítási dokumentumokról és egyéb magánjellegű dokumentumokról van szó. Ha a fordító nem tartja be a legjobb biztonsági gyakorlatokat, vagy olyan eszközöket használ, amelyek nem helyezik előtérbe az adatbiztonságot, elkerülhetetlenek lesznek az adatvédelmi incidensek.

Bízd ránk pénzügyi fordításodat!