Minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. Ez a nap Európa nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe. Európa a nyelvek tárháza: a 23 hivatalos nyelv a több mint 60 őshonos közösség regionális vagy kisebbségi nyelvével együtt valóságos nyelvi tőkét alkot, és ezt tovább gazdagítják a más országokból és kontinensekről származó lakosok nyelvei. 2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe, amelynek három fontos célja van: Felkelteni a közönség érdeklődését Európa nyelvi sokszínűsége iránt; Ápolni a nyelvi és kulturális sokszínűséget; Ösztönözni az iskolai és iskolán kívüli nyelvtanulást. A nyelvek európai napján Európa-szerte versenyek, fesztiválok, nyílt napok várják az érdeklődőket, akik ily módon ízelítőt kapnak a nyelvtanulás örömeiből.

Miért ünnepeljük meg ezt a napot?

A Nyelvek Európai Napja kiváló alkalmat ad arra, hogy:

  • tudatosítsuk az emberekben, milyen változatos az Európában beszélt nyelvek palettája,
  • előmozdítsuk a kulturális és nyelvi sokszínűséget,
  • arra ösztönözzük a polgárokat, hogy életkoruktól függetlenül tanuljanak idegen nyelveket. Idegennyelv-tudás birtokában ugyanis könnyebb állást találni, illetve gyümölcsöző üzleti tevékenységet folytatni.

Milyen rendezvényekre kerül sor ezen a napon?

  • Nyelvórákra, játékokra, beszélgetésekre, konferenciákra, rádióműsorokra… – és a sort még hosszan folytathatnánk. A Nyelvek Európai Napján, illetve a szeptember 26-át megelőző és követő hetekben Európa-szerte rengeteg érdekes rendezvényre kerül sor.
  • Az Európa Tanács uniós intézményekkel és tagállami szervezetekkel közösen azon dolgozik, hogy változatos programot kínáljon minden korcsoport számára.

Program

2016. szeptember 23. Európai Nyelvi Koktélbár

A Magyarországon működő európai kulturális intézetek (EUNIC Hungary), együttműködve az Európai Bizottsággal 2016. szeptember 23-án rendezik meg az idei Európai Nyelvi Koktélbárt, hogy egy szórakoztató idegennyelvi kavalkáddal ünnepeljék meg Európa nyelvi és kulturális sokszínűségét. A rendezvény célja, hogy a nyelvek európai napja alkalmából felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára és Európa nyelvi sokféleségére, az anyanyelv és az idegennyelvtudás képviselte értékre. A rendezvény helyszíne a BudapestiOlasz Kultúrintézet nagyterme.A hagyományokhoz híven a részt vevő intézmények asztalainál a vendégek szórakoztató nyelvtanuló feladatokat oldhatnak meg, különböző nyelvi játékokat játszhatnak, anyanyelvi beszélőkkel találkozhatnak és megszerezhetik a jelképes Európai Nyelvi Útlevelet.

 

Forrás: Európai Bizottság