Ha ki kellene találnunk egy mantrát a mai üzleti környezetre, az valószínűleg a “Go global or go home” valamilyen változata lenne.

A globális növekedési pályán lévő vállalatok számára az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet leküzdeni a külföldi piacokon való üzletkötés nyelvi akadályait. A globális stratégia kidolgozásakor a legtöbbjük az üzleti fordítást használja megoldásként, azonban csak keveseknek sikerül valóban elérni, hogy ez támogassa a piaci terjeszkedésüket. A globális növekedési kirakós játék kulcsfontosságú darabja az üzleti fordítás, amely a kezdetektől fogva a megfelelő technológiával integrálva világszerte nagyobb ismertséget és bevételnövekedést eredményezhet.

Rövid útmutatónk 3 különböző fordítási témában használt stratégiával ismerteti meg Önt, hogy az üzleti fordítás tervezése, kivitelezése és irányítása gyerekjáték legyen.

1. Belső üzleti dokumentáció

A kihívás: mennyiség és széttagoltság

A belső üzleti dokumentáció általában nagy mennyiségű szöveget jelent, amelyet egyszerre kell kezelni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy ezek mennyire szétszórtan helyezkednek el több érdekelt fél között világszerte, akkor ez gyorsan egy terjedelmes, sok mozgó részből álló projektté válik.
Ha több csapattag is részt vesz a fordításban, a kommunikáció gyakran lelassul, mivel nehezebb követni, hogy ki min dolgozik, és hogyan kell felosztani a különböző feladatokat. Ezen felül a verziókezelés is problémássá válhat.

A megoldás: központosítás és koordináció

A belső üzleti dokumentáció fordításával kapcsolatos kihívás leküzdése kettős feladat.

Először is központosítani kell az összes belső üzleti dokumentációt egyetlen többnyelvű központba vagy tudásbázisba, amely minden részleg számára elérhető. A központnak verzió-vezérelt adattárként kell működnie, és természetesen egyetlen hiteles forrásként kell működnie minden olyan alkalmazott számára, akinek szüksége van egy adott tartalomra bármely nyelven. Másodszor, el kell fogadnia egy központosított üzleti fordítási munkafolyamatot, amely lehetővé teszi az összes szétszórt tartalom kezelését és szervezését, maga mögött hagyva a nem szinkronizált és nem központosított fordítási erőfeszítéseket az osztályok, csapatok és alkalmazottak között világszerte.

2. Jogi és műszaki dokumentáció

A kihívás: pontosság és minőség

A vállalatoknak a jogi és műszaki üzleti fordítással szemben támasztott minőségi követelmények igen magasak. Ezek be nem tartása bírságokat, pereket, jóhír vesztést, vagy akár azt is eredményezheti, hogy a vállalat nem folytathatja tevékenységét egy adott országban (például, ha egy szabadalmat a rossz fordítás miatt elutasítanak).

Más szóval, az ilyen típusú fordítások esetében a minőség nemcsak nyelvi szempontból válik kiemelkedően fontossá, hanem a vállalati felelősségvállalás szempontjából is. A jogi és műszaki fordítás minden szakterületének megvannak a maga előfeltételei és terminológiája.
A szabadalmak esetében például egy nagyon speciális és szigorúan szabályozott nyelvezetet kell követni, amelyet az adott terület szakértője nélkül lehetetlen elsajátítani.

A megoldás: terminológiakezelés és szakterületi szakértelem

A terminológia validálása a jogi és műszaki fordításban kiemelkedő fontosságú, és a szakfordítók, jogi szakértők és a helyi piacra szakosodott tanácsadók összehangolt munkafolyamata kell, hogy legyen.

Ideális esetben minden fordítási projekt megkezdése előtt létre kell hozni egy fogalomtárat, amely tartalmazza a jogi és műszaki terminológiát, a szakterület-specifikus kifejezéseket, rövidítéseket, stb. A terminológiakezelés a szakterületi szakértelemmel kombinálva nagyban hozzájárulhat a jogi és műszaki fordítási projektek során elkövetett, potenciálisan költséges hibák vagy mulasztások csökkentéséhez.

Eltarthat egy ideig, amíg mindenkit rávesz a szervezet glosszáriumának aláírására, de ha az elkészült, a fordítóknak lesz egy hiteles forrásuk az iparági szakzsargon és a leggyakrabban előforduló szakkifejezések tekintetében. Így felgyorsíthatja a munkafolyamatot, és minimálisra csökkentheti a hibákat és az ellentmondásokat a piacain. Az összes termék- és szolgáltatási terminológia validálása a globális marketing üzenetek értékét is növeli, ami egységesebb végterméket eredményez.

3. Marketing tartalom és digitális eszközök

A kihívás: globális márka következetesség

A marketing kampányoknak a lehető legszorosabban kell tükrözniük a vállalat központi üzenetét. Nehéz lehet azonban nem elrugaszkodni a márkaidentitástól, különösen, ha túlságosan is igyekszik minden egyes piac ízléséhez alkalmazkodni.
Más szóval, ha erős globális márkaidentitást szeretne fenntartani, amely megkülönbözteti vállalatát a versenytársaitól, de mégis minden piacra lokalizálódik, akkor meg kell találnia a középutat, ahol az összes üzenete és eszköze egyszerre egységes és egyedi.

Ez nemcsak a szövegekre, hanem a képekre és az illusztrációkra is vonatkozik. Például minden kultúra másképp érzékel bizonyos szimbólumokat vagy színeket: Míg a legtöbb ember világszerte a piros színt a szerelemmel, a szenvedéllyel vagy akár a veszéllyel társítja, addig a Távol-Kelet egyes kultúráiban a piros a szerencse és a jólét színe.
Hogyan őrizheti meg tehát márkaidentitását, miközben érzékenyen reagál a kultúrák közötti különbségekre?

A megoldás: együttműködő csapatmunka és lokalizációs menedzsment

A titok abban rejlik, hogy a folyamatot a marketing- és a fordítócsapatok közös erőfeszítéseként közelítjük meg. A marketingesek például gondoskodhatnak arról, hogy a forrástartalom ne legyen tele olyan metaforákkal, amelyeket nehéz lenne lefordítani. A nemzetközi SEO érdekében arról is gondoskodhatnak, hogy a tartalom tükrözze a célnyelvi keresőkérdéseket.
Másképpen fogalmazva, olyan tartalmat készíthetnek, amelyet könnyű lokalizálni.

A fordítók viszont – ha a marketing lokalizáció szakértői, a piacon tartózkodnak, és anyanyelvi szinten beszélik a célnyelvet – segíthetnek a marketingszakembereknek abban, hogy fogalmaikat egyszerűbb, kulturálisan is igazodó megfogalmazással közvetítsék.
Mindkét fél számára fontos, hogy tisztában legyen a másik fél igényeivel és korlátaival, így kéz a kézben dolgozhatnak azon, hogy olyan eredményt érjenek el, amely a szervezet márkaidentitását képviseli, ugyanakkor érzékeny a kulturális különbségekre. Az együttműködés irányításának módja szervezetenként eltérő.

A legjobb gyakorlat az lenne, ha kijelölnének egy dedikált lokalizációs menedzsert, aki árgus szemmel követi a folyamat minden lépését. Ők azt is biztosítani tudják, hogy minden lefordított tartalom összhangban legyen az átfogó lokalizációs stratégiával és a márkaidentitással. További erőforrásokat, például márka- és kommunikációs irányelveket, tartalmi tájékoztatókat és korábban jóváhagyott fordításokat kell elérhetővé tenni mind a marketing-, mind a fordítócsapatok számára, hogy tovább javítsák a marketinglokalizáció következetességét.

 

Ha megbízható szakfordítókra van szüksége, kérjen ajánlatot a Lector fordítóirodától!